רח' יעקב סלמן 3, בית הכרם, ירושלים

Israel

אצל ד"ר מאיר חובב

טל': 02-5812424 נייד: 052-8390556

דוא"ל mair.hovav.2424@gmail.com

 

לילי ברכה

054-6315667

lilibr@netvision.net.il

עמותת נאמנים קיימת כבר חמש עשרה שנים, מלווה ומסייעת לעשרות אנשים עם מוגבלות ובני משפחותיהם.
נכון להיום הופקדו סך כולל של כארבע מיליון שקלים.
צרו איתנו קשר עוד היום

ועדת בקורת:
משה ברודר
ישראל כרמל

 

יועץ משפטי:
עו"ד רמי ארטמן

 

רואה חשבון:
אלי חיים

חברי הועד המנהל:
ד"ר מאיר חובב- יו"ר
גיורא קפלינסקי
יוסי ברנט
יוסי חבס
יוסי עמיצור
לילי ברכה
עו"ד ניצן בר- אילן
קלרה פלדמן
רפאל אנג'ל
פרופ' שונית רייטר