העמותה מסייעת לאדם עם המוגבלות לנהל את הכספים ולשימוש נכון ויעיל בהם, זאת על-פי יפוי כח שיינתן לעמותה, ולא כבעל רשום של החשבון.

ההתקשרות וההפעילות הינה ע"י הסכם בין המצטרף לעמותה והעמותה, הפקדת הכספים בסניף בנק שזכה במכרז העמותה, על שם המפקיד ומתן ייפוי כוח לעמותה לפעול בחשבון לטובת האדם עם המוגבלות. ההשקעה תהיה סולידית, תוך שקיפות מלאה, ואפשרות של שינויים במהלך הזמן, כולל ביטול ההסכם.

כל ההוצאות וכן הכנסות, מופקדים בחשבון אישי נפרד. בחשבון זה מבוצעות הפעולות שנוסחו בהסכם בין המפקיד והעמותה.

העמותה תעסיק עובדים שתפקידם יהיה למלא את מה שאנו כהורים עושים כיום, או שהיא תתקשר עם עמותה המפעילה שרותים כאלה.

נציגי העמותה יפקחו על ביצוע ההנחיות שתינתנה בהתאם לרצונו של כל מצטרף.

 

הנחיות אלה יתייחסו לנושאים כמו:

א.   מימוש זכויותיו של בעל הצרכים המיוחדים, הן במקום מגוריו והן בכל הקשור למימסד.

ב.   שימוש בכספים במצבים של בעיות רפואיות, פסיכולוגיות.

ג.   מתן הנחיות לגבי פעילויות תרבות ופנאי תוך התייחסות אישית. לדוגמה: אם אנו ההורים, מבקרים את בננו/בתנו באופן קבוע, מקיימים קשר טלפוני רצוף, מביאים אותם לבתינו בסופי שבוע וחגים, מקיימים קשר מתמיד עם הנהלת המוסד, המדריכים והמטפלים וכו' – כל אלה ייעשו בפיקוחה של הנהלת העמותה. דוגמה נוספת: מתן הנחיות לרכישת אביזרים וציוד אישי, ביגוד, כרטיסים למופעים וליווי אליהם, ארגון נסיעות וטיולים מעבר למקובל במקום המגורים ועוד ועוד.

בהצטרפות לעמותה ייחתם הסכם בין העמותה למצטרף. יש גם אפשרות למנות את העמותה כאפוטרופוס, באופן ישיר או בהמלצה שתציע אדם מתאים.

על העמותה קיים פיקוח ציבורי, וועדת בקורת. בין החברים בוועד המנהל ישנם גם אנשי ציבור.

המצטרף יוכל להוציא את כספו ולפרוש מהעמותה בהודעה של 6 חודשים מראש. העמותה לא תפגע בשום דרך בסמכויות האפוטרופסים הקיימים, אלא רק תבוא לעזרתם.