אנחנו כהורים דואגים תמיד לעתיד של הילדים שלנו, גם כשהם מתבגרים ועוזבים את הבית וסוללים לעצמם דרך עצמאית משלהם. כאשר מדובר בילד עם מוגבלות, הדאגה ממשיכה גם כאשר הוא עובר למגורים עצמאיים או מוגנים.

אבל כמה מאיתנו באמת מדברים על זה?

כעת יש לנו את ההזדמנות להבטיח את העתיד הכלכלי שלהם כאשר אנחנו, ההורים שלהם, כבר לא נוכל לתפקד ולסייע להם או לאחר מותנו.

העמותה מציעה להורים סיוע בהכנת צוואות בהן יש התייחסות לצרכיו של הבן/בת עם המוגבלות, בתיאום עם בן משפחה שיקבע לכך או האפוטרופוס שימונה. במקרה זה העמותה תמונה, בצוואה, כשותפה בהחלטות לגבי האדם עם המוגבלות למילוי צרכיו ולהיענות לבקשותיו, כך שהאחריות לאדם עם המוגבלות ושימוש בכספים המורשים לו, לא יהיו בסמכות אדם אחד בלבד.

צעד שכזה, מבטיח את עתידם ושימוש נכון בכספים הכולל ליווי מקצועי של העמותה ומתנדביה.