עמותת נאמנים הינה התארגנות של הורים לאנשים עם מוגבלויות לשם הבטחת מתן סיוע לילדיהם, במצב שבו הם לא יוכלו לתפקד, או לאחר מותם, וכן סיוע לאנשים בעלי מוגבלויות ולאפוטרופסים

עמותת נאמנים 

העמותה קוראת לציבור ההורים להצטרף אליה על מנת להבטיח את עתיד ילדיהם

קריאה זו מופנית גם לאפוטרופסים, לאנשים עם מוגבלויות, ולאנשי מקצוע ואנשי ציבור המוכנים לתרום איש איש בתחומו לקידום מטרותיה של העמותה

תחומי פעילות

 
Nurse Talking to Patient

מבטיחים את עתיד ילדינו

The Streets

הפקדת כספים

עבור אדם עם מוגבלות

Volunteers

"תומך החלטה"

ייעוץ וליווי כלכלי